Jogi nyilatkozat

A krisztinasoos.com tájékoztatja, hogy a weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat:

Szerzői jogok

A krisztinasoos.com weboldala, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a krisztinasoos.com tulajdonosa (továbbiakban: tulajdonos) jogosult.
A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogvédelem alá esnek, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a tulajdonos jogosult.

Védjegyek

Minden, a weboldalon használt védjegy (márkanév, logó, szlogen, szolgáltatások megnevezése stb.) a krisztinasoos.com tulajdonában áll. A tulajdonos partnereinek weboldalon megjelenő védjegye az adott partner hozzájárulásával szerepel a weboldalon.

A weboldal tartalma

A weboldalon megjelenő cikkek, anyagok tájékoztató jellegűek. A tulajdonos minden megtesz annak érdekében, hogy a cikkek tartalma tudásának megfelelően pontos és a weboldal témájához kapcsolódóan hasznos legyen. Ha a bejegyzések nem saját szellemi termékek, akkor pontos forrásmegjelöléssel látja el azokat.

A weboldal elérése

A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse. Tulajdonos nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a tulajdonos kifejezetten kizárja.

Kapcsolódó honlapok

A tulajdonos weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
A kapcsolódó honlapokhoz a tulajdonos weboldala csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a tulajdonos valamely alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.
A tulajdonos nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez tulajdonos weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

Adatvédelem – a személyes adatok gyűjtése és használata

A tulajdonos személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.
A tulajdonos csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg.

Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a tulajdonos haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, legyen az polgári jogi, és büntetőjogi vagy egyéb vonatkozású.
Továbbá amennyiben a tulajdonos a weboldalának tartalmát harmadik személyek weboldalán bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli, másolt oldalanként 35.000 Forint összegű kötbért számláz ki a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha a jogtalan felhasználó oldalai 25%-nál nagyobb mértékben tartalmazza a tulajdonos weboldalán megjelenő, átvételre nem engedélyezett tartalmakat. A fent leírtak szerinti szöveg illetve tartalom másolással a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást.
A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Jogi Nyilatkozat megváltoztatása

A tulajdonos fenntartja jelen Jogi Nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyeket saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.


Kapcsolat